Cách thức đặt hàng

Có 2 cách để quý khách mua hàng: 

1.1 Quý khách lựa chọn sản phẩm mà mình muốn mua, bấm chọn “Thêm vào giỏ”, kế tiếp bấm chọn “Thanh toán”. Quý khách sẽ điền đầy đủ thông tin giao hàng theo mẫu. Và cuối cùng là chọn phương thức giao hàng.

1.2 Quý khách tạo một tài khoản tại CA Active trước khi đặt đơn hàng. Sau đó, quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản của quý khách để tiến hành mua hàng.