Chính Sách Hoàn Tiền

I. Phương thức và thời gian hoàn tiền:
Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong trường hợp sản phẩm lỗi mà không có sản phẩm thay thế. Việc hoàn tiền trong trường hợp này sẽ được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng theo thông tin tài khoản mà Quý khách cung cấp hoặc mã điện tử. Hiện tại, chúng tôi chưa áp dụng hình thức hoàn trả tiền mặt tại văn phòng cho tất cả các trường hợp đổi/ trả sản phẩm.


Thời gian xử lý: Nếu yêu cầu hoàn trả của khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện đổi/ trả hàng, CA Active sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng theo thời gian dưới đây:

Phương thức hoàn tiềnThời gian hoàn tiền
Mã tiền điện tử14 ngày làm việc
Chuyển khoản ngân hàng3 - 5 ngày làm việc

 

Trong trường hợp đã vượt quá các khoảng thời gian hoàn tiền trên nhưng quý khách vẫn chưa nhận được tiền, xin vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ hoặc Hotline 0165.264.7759

II. Sử dụng mã tiền điện tử:
CA Active sẽ cung cấp cho quý khách phiếu đổi hàng qua email trong trường hợp không thể đổi mới sản phẩm.
Quý khách sử dụng mã tiền điện tử khi mua hàng online. Không áp dụng đối với khách mua hàng tại cửa hàng.

III. Liên hệ:
Hotline 0165.264.7759